Samenwerkingspartners

Robotekst is tot stand qekomen in samenwerkinq met:


RoboBraille
Robotekst is een vertaling van de oorspronkelijk Deense online toepassing Robobraille.org Deze service was vanaf het begin een groot succes in eigen land en is sindsdien uitgebreid naar verschillende andere landen. Internationale samenwerkingsverbanden hebben ertoe geleid dat Robobraille een krachtig uitgebalanceerde tool is, die gebruikmaakt van de allernieuwste technologieën. Robobraille heeft inmiddels al zeven internationale toegankelijkheidsprijzen in de wacht gesleept en er zijn wereldwijd geen vergelijkbare initiatieven.


Bartimeus
Bartiméus is specialist in leven met een visuele beperking. Wij ondersteunen jong en oud op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Wij zoeken naar de beste vormen van ondersteuning voor onze cliënten en werken volgens de laatste inzichten. Daarbij zoeken wij voortdurend naar verbeteringen. Bartiméus wil de samenleving toegankelijker maken voor slechtziende en blinde mensen. Wij stellen daarom onze kennis en ervaring beschikbaar en nemen actief deel aan het maatschappelijk debat.


Dedicon
Veel informatie is niet toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn, of hinder hebben van dyslexie of een andere leesbeperking. Dedicon is in Nederland dé specialist in het maken van aantrekkelijke alternatieve leesvormen. Wij onderzoeken en ontwikkelen oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen kan lezen wat hij wil in een vorm die bij hem past. Dedicon maakt onder meer boeken, kranten, tijdschriften, educatief materiaal en informatie in vergrote, digitale en gesproken vorm, in braille en in hybride vorm (een combinatie van beeld en spraak). Dedicon werkt in opdracht van de Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, het Ministerie van OCW en alle andere bedrijven en instellingen die hun informatie in toegankelijke vorm willen aanbieden.